Pris för altanbygge i Falun

Att bygga altan ger din fastighet mer utrymme samtidigt som den också bidrar till att du kan vistas mer tid ute i din trädgård. Kostnaden för en altan varierar stort beroende på altanens utförande. Vänd dig till oss för att få ett exakt pris för ditt altanbygge i Falun.

När du planerar att bygga en altan så att du får mer utrymme att vistas på ute i trädgården bör du vända dig till en byggfirma som vet hur ett altanbygge i Falun ska genomföras på ett korrekt sätt. Att bygga en altan kan dessutom bli en lönsam investering då det under rätt förhållanden kan bidra till att du ökar fastighetens värde. Vill du få hjälp med att bygga din altan kan du kontakta oss på Dala M2 Bygg som har duktiga snickare som är experter på altaner.

 

Kostnadsuppdelningen av ett altanbygge i Falun

När du bygger en altan så kommer du att dels ha kostnader för materialet och dels för arbetskostnaden. Hur kostnaden fördelas mellan material och arbete beror till stor del på altanens utförande och vilket träslag som ska användas. Rent generellt brukar kostnaden för materialet uppgå till cirka en tredjedel av totalkostnaden medan arbetskostnaden står för två tredjedelar av totalkostnaden. För arbetskostnaderna kan du också göra ett ROT-avdrag på 30 % av kostnaderna. Avdraget på 30 % får du direkt på vår faktura så att du slipper ligga ute med dina pengar.

 

Altanbygge i Falun kan öka fastighetens värde

Om du bygger en ny altan kan det påverka fastighetens värde på ett positivt sätt. Hur pass stor värdeökningen blir beror på ett flertal olika faktorer. Om du bygger en altan i söderläge med en fantastisk utsikt över en sjö kan du räkna med att din nya altan kommer att bidra till en rejäl ökning av värdet, kanske uppemot 200 procent av din investeringskostnad för altanen eller mer. Om du däremot bygger en enklare altan med utsikt över en skog kommer värdeökningen vara betydligt mindre, i bästa fall motsvarande de pengar som altanen kostade att bygga. Rent generellt behöver din altan tillföra ett ökat mervärde för fastigheten för att den ska kunna bidra till att öka fastighetens värde.

 

Låt oss utföra ditt altanbygge i Falun

Behöver du hjälp med ditt altanbygge kan du vända dig till oss på Dala M2 Bygg som är specialister på byggtjänster som altaner, fasader och fönsterbyte i Falun. Vi kan hjälpa dig med att planera för din altan, inköp av material och utförandet. Du kan boka ett gratis hembesök så att vi kan komma ut till din fastighet för att inspektera förutsättningarna för din altan, lämna råd och höra dina önskemål. Därefter kan vi lämna en offert med ett rättvist pris för ditt altanbygge i Falun.