Hur går ett fasadbyte till i Falun?

Är det dags att utföra ett fasadbyte i Falun på din fastighet kan du vända dig till oss som är specialister på fasadbyte och fönsterbyte i Falun. Våra skickliga snickare har den kompetens och den erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på rätt sätt.

Har din fasad sett sina bästa dagar så kanske det är dags att utföra ett fasadbyte i Falun. En träfasad utsätts hela tiden för påfrestningar som exempelvis sol, regn och vind vilket med tiden påverkar fasadens hållbarhet. Om fasaden har sprickor eller saknar ett bra skyddande ytskikt finns en risk att fukt tränger in i träet och får träpanelerna att ruttna, vilket på sikt också vanligtvis leder till mögel. En fasad ska skydda fastigheten från vind, regn och även utgöra ett skydd så att inte värmen inne i fastigheten går ut genom väggarna. När du utför ett fasadbyte kan det också vara idé att även isolera om eller tilläggsisolera din fasad. Då kan bostaden behålla värmen inomhus samtidigt som du minskar fastighetens uppvärmningskostnader.

 

Att utföra ett fasadbyte i Falun

När du ska utföra ett fasadbyte i Falun bör du anlita utbildade och erfarna snickare som har den kunskap som krävs för att utföra arbetet på ett säkert och korrekt sätt. Detta för att din nya fasad ska sluta tätt samtidigt som fasaden får maximal livslängd. I samband med att man byter fasad är det också vanligt att utföra ett fönsterbyte i Falun samtidigt för att få ett bra inomhusklimat och därmed sänka fastighetens energikostnader. Du är välkommen att kontakta oss på Dala M2 Bygg som är experter på fasadbyten. Våra erfarna och utbildade snickare har kunskap att kunna åta sig alla typer av fasadbyten och andra byggarbeten. Du kan använda formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan inspektera din fasad, lämna råd och ta del av dina önskemål. Därefter kan vi erbjuda dig en offert med ett konkurrenskraftigt pris för ditt fasadbyte i Falun, utan några förpliktelser.

 

Så här går ett fasadbyte till

När det är dags att påbörja arbetet med din fasad börjar vi alltid med att sätta upp en ställning så att vi kan arbeta säkert och effektivt med ditt fasadbyte i Falun. Det kan vara lämpligt att även utföra ett fönsterbyte i Falun samtidigt då vi redan har ställning på plats. Därefter så river vi den gamla träfasaden och passar samtidigt på att inspektera den befintliga vindpappen så att den är tät och att det inte kommit in fukt i väggarna. Om det krävs så sätter vi ny vindpapp, nya reglar och därefter kan vi montera den nya träpanelen. Våra erfarna snickare har den kompetens som krävs för att montera den nya träpanelen på rätt sätt för att maximera träfasadens livslängd.

 

Tilläggsisolering

Cirka 20 procent av den värmeförlust som en genomsnittlig fastighet har beror på värmen som går ut genom fastighetens väggar. Det gör att om du samtidigt väljer att tilläggsisolera dina väggar, innan ny fasadbeklädnad monteras, så får du ett jämnare inomhusklimat och minskar samtidigt dina energikostnader drastiskt. Om du väljer att tilläggsisolera i samband med ditt fasadbyte i Falun kommer vi först att sätta upp gipsskivor som vindskydd och därefter lägga fasadisolering mot väggen. Slutligen sätter vi upp nya reglar innan vi därefter monterar den nya fasadpanelen.

 

ROT-avdrag vid fasadbyte i Falun

Som privatperson har du möjlighet att använda ROT-avdrag då du utför ett fasadbyte eller ett fönsterbyte i Falun. Det gör att du kan dra av 30 procent av arbetskostnaderna, upp till totalt 50 000 kronor per år. Självklart kan du begära att få avdraget redan på fakturan så att du slipper ligga ute med pengarna men även slipper all administration med Skatteverket.

 

Boka ett kostnadsfritt platsbesök

Dala M2 Bygg är proffs på fasadbyte och fönsterbyte i Falun och har erfarna och skickliga snickare som varit verksamma i branschen under många år. Det borgar för att du kan vara säker på att du får arbetet utfört med ett perfekt resultat och att du får en ny fasad som har en lång livslängd. Du kan kontakta oss för mer information om våra tjänster eller boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan inspektera din fastighet och lämna förslag på åtgärder, utan att du förbinder dig för något.